ESTIMULACIÓ COGNITIVAA mesura que el nostre cos envelleix, també ho fa el cervell i per això és habitual que les diferents funcions cognitives es vagin veient afectades a mesura que passen els anys. Per procurar evitar o retardar al màxim aquesta davallada natural i que afecta tothom, en major o menor mesura, en aquest taller procurem fer activitats que estimulin les diferents àrees: llenguatge, atenció, memòria...

Ja sabeu... mens sana in corpore sano.

A la foto podeu veure com fem operacions matemàtiques. Abans no tenien calculadora, són més ràpides que nosaltres amb el càlcul mental! A vegades treballem de manera individual i d’altres proposem dinàmiques de grup en què cal col·laborar. Es tracta de passar una estona entretinguda mentre fem treballar una mica “al de dalt”.


Comentaris